Best Seller

Bát Trạch Chánh Tông

Availability: In stock

244.800 219.000

Trong những cuốn sách bàn về địa lý làm nhà – xây mộ, cuốn “Bát Trạch Chánh Tông” này thực dễ theo dõi.
Soạn giả sắp đặt rành rẽ từ tuổi Giáp Tý đến Quý Hợi là 60 năm (trong sách gọi là Lục Giáp), quý bạn tuổi nào
chỉ cần tra tuổi đó trong sách rồi đặt địa bàn là biết liền. Sách có giá trị sử dụng trọn đời, rất hữu dụng.

Quantity :
Danh mục:

“Sống có nhà, thác có mồ”, dù làm nhà hay xây mộ cũng đều quan trọng như nhau. Theo phong thủy học, Sinh
và Tử là hai yếu tố gắn kết với nhau mà không hề tách rời; kể cả người đã khuất vẫn có thể tác động đến vận khí
của cả một gia tộc thông qua vị trí, hướng, giờ động huyệt,… Những thứ ấy chẳng phải điều mê tín, mà đều là
một phần sự vận hành của Vũ trụ.

Cái nguyên chất của vũ trụ vốn có và sẽ có vô cùng tận. Vạn vật trong vũ trụ, hay chính bản thân vũ trụ, đều
không ngừng luân chuyển theo những điều kiện nhất định. Từ hỗn độn, vạn vật sinh sôi nảy nở, biến hóa, sinh
tử, trở về với hỗn độn và lại sinh sôi nảy nở mãi mãi. Để vạn vật được tồn tại và phát triển bền vững, nhất thiết
phải đảm bảo sự cân bằng Âm Dương. Những pháp xem hướng như trong “Bát Trạch Chánh Tông” cũng dựa trên
sự cân bằng Âm Dương để mà luận, mục đích cho dương phần và âm phần tác động hài hòa không mâu thuẫn.
Có như vậy người sống mới được an cư lạc nghiệp, và người đã khuất mới đặng mồ yên mả đẹp.

Trong những cuốn sách bàn về địa lý làm nhà – xây mộ, cuốn “Bát Trạch Chánh Tông” này thực dễ theo dõi.
Soạn giả sắp đặt rành rẽ từ tuổi Giáp Tý đến Quý Hợi là 60 năm (trong sách gọi là Lục Giáp), quý bạn tuổi nào
chỉ cần tra tuổi đó trong sách rồi đặt địa bàn là biết liền. Sách có giá trị sử dụng trọn đời, rất hữu dụng.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bát Trạch Chánh Tông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...