Hiểu Và Dùng Người Qua Nhân Dạng

Availability: In stock

Cuốn “Hiểu Và Dùng Người Qua Nhân Dạng” được soạn ra không những mục đích to tát mà chỉ với những hiểu biết về nhân tướng học, về kinh nghiệm trong thực tiễn tác giả mang đến cho các bạn những hiểu biết về nhân tướng học. Qua đó các bạn những hiểu biết về nhân tướng học. Qua đ1o các bạn có thể tham khảo, có thể xét đoán một con người để cư xử, đối đãi sao cho phù hợp. Trong nền kinh tế thị trường và xã hội đang ngày càng phát triển, việc hiểu rõ được tối tác của mình phải chăng đã là một thành công của bạn.

Danh mục:

Cuốn “Hiểu Và Dùng Người Qua Nhân Dạng” được soạn ra không những mục đích to tát mà chỉ với những hiểu biết về nhân tướng học, về kinh nghiệm trong thực tiễn tác giả mang đến cho các bạn những hiểu biết về nhân tướng học. Qua đó các bạn những hiểu biết về nhân tướng học. Qua đ1o các bạn có thể tham khảo, có thể xét đoán một con người để cư xử, đối đãi sao cho phù hợp. Trong nền kinh tế thị trường và xã hội đang ngày càng phát triển, việc hiểu rõ được tối tác của mình phải chăng đã là một thành công của bạn.

Cuốn “Hiểu Và Dùng Người Qua Nhân Dạng” nội dung gồm:
Cách Phân Chia Dấu Hiệu Của Khuôn Mặt.
Ý Nghĩa Của Các Bộ Phận Trên Khuôn Mặt.
Những Nét Tướng Khác Trên Thân Thể.
Các Dạng Tướng Theo Tướng Học Cổ.
Những Yếu Tố Tương Quan Trong Nhân Tướng Học.
Ứng Dụng Của Nhân Tướng Học.
Tướng Phụ Nữ.
Tổng Hợp Những Phương Pháp Quan Sát Con Người.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hiểu Và Dùng Người Qua Nhân Dạng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...